Superiority

 • 11superiority — su|pe|ri|or|i|ty [ su,pıri ɔrəti ] noun uncount 1. ) the fact that one person or thing is better, more powerful, etc. than another: Their country relies heavily on its air superiority. superiority of: They argued for the superiority of private… …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 12superiority — UK [sʊˌpɪərɪˈɒrətɪ] / US [sʊˌpɪrɪˈɔrətɪ] noun [uncountable] 1) the fact that one person or thing is better, more powerful etc than another Their country relies heavily on its air superiority. superiority of: They argued for the superiority of… …

  English dictionary

 • 13superiority — [[t]suːpɪ͟əriɒ̱rɪti, AM ɔ͟ːrɪti[/t]] N UNCOUNT: oft N over/in n If one side in a war or conflict has superiority, it has an advantage over its enemy, for example because it has more soldiers or better equipment. The US will need a three to one… …

  English dictionary

 • 14superiority — noun (U) 1 the quality of being better, more skilful, more powerful etc than other things (+ over): the intellectual superiority of humans over other animals (+ in): US superiority in air power 2 an attitude that shows you think you are better… …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 15superiority — n. the state of being superior. Phrases and idioms: superiority complex Psychol. an undue conviction of one s own superiority to others …

  Useful english dictionary

 • 16superiority — noun /ˈsʊu.pɪə(ɹ)ˌi.ɒ.ɹɪ.ti/ the state of being superior Many colleges want to achieve football superiority. Ant: inferiority …

  Wiktionary

 • 17superiority — I (New American Roget s College Thesaurus) Greater excellence Nouns 1. superiority; excellence (see goodness); majority, plurality; advantage; preponderance, preponderation; vantage point or ground, prevalence, partiality; lead, gain; nobility.… …

  English dictionary for students

 • 18superiority — noun the military superiority of the North Syn: supremacy, advantage, lead, dominance, primacy, ascendancy, eminence …

  Thesaurus of popular words

 • 19superiority — persvara statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tarpusavio kovoje arba jai pasibaigus įgytas vieno sportininko (dvikovos sporto šakų, sportinių žaidimų) prieš kitą pranašumas, kurį rodo aktyvumo dydis, turima pozicija arba laimėti… …

  Sporto terminų žodynas

 • 20superiority — persvara statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Taškais, įvarčiais, balais ar matų vienetais (cm, m, kg, sek.) išreiškiamas pranašumas, kurį įgyja kai kurių sporto šakų (pvz., sportinių žaidimų, dvikovos, lengvosios arba sunkiosios… …

  Sporto terminų žodynas